Cảm ứng mưa

  •  Bộ cảm ứng mưa là thiết bị dùng điều chình độ nhạy theo lượng mưa.
  •  Có thể cài đặt lưu lượng mưa.
  •  Cảm biến mưa tiết kiệm nước vả duy trì độ ẩm cho cỏ.
  •  Khi gặp mưa cảm biến sẽ tự động ngưng tưới cho cây.
  •  Bộ điều khiển tưới từ xa là thiết bị không dây, cầm tay dùng để điều khiển các dòng SL800, SL1600 và SL4800.
  •  Hoạt động theo 2 hướng, tần số 2.4 với màng hình LCD hiển thị số khu vực tưới.
  •  Trạm thời tiết SmartLine SLW được kếp hợp với các bộ điều khiển tưới SL800, SL1600 và SL4800 để kiếm soát lượng tưới nước và tiết kiệm đến 50% nước.
  •  Trạm thời tiết dùng điều chỉnh tự động thời gian tưới 365 ngày, mùa tưới ...
094 678 7189