Bộ điều khiển tưới

 •  Bộ điều khiển tưới cảnh quan Landscape SL-800 dùng để Lập trình và kiểm soát tưới tự động.
 •  Có thể dùng cáp quang hay kết nối với Internet điều khiển qua máy tính, điện thoại, Ipad ... Mở Rộng thành 8 Khu Vực Tưới
 •  Bộ điều khiển tưới Smartline SL1600 dùng kiểm soát và lập trình tưới cảnh quan tự động thông qua cáp quang hay internet kết nối với máy tính, smartphone ...
 •  SL1600 gồm 4 khu vực và mở rộng thành 16 khu vực.
 •  Bộ điều khiển tưới Smartline SL4800 dùng lập trình và kiểm soát thời gian tưới tự động qua cáp quang hay internet.
 •  Gồm 12 khu vực và mở rộng thành 48 khu vực.
 •  SL4800 có thể tự tìm ra sự cố của hệ thống tưới tự động.
 •  Sensor bộ cảm biến lưu lượng tưới (Flow Sensors) của Smartlink đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lưu lượng tưới của thiết bị.
 •  Bộ giải mã 2 dây dành cho hệ thống dẫn 2 dây.
 •  Là hệ thống tinh tế nhất với giá chỉ bằng 1/2 trên thị trường.
 •  Cực kỳ tiết kiệm với hệ thống từ 18 khu vực trở lên
 •  Hộp gắn bộ điều khiển tưới dùng để chứa tất cả các bộ điều khiển của LS800, SL1600 và SL4800.
 •  Hộp chịu được áp lực và mưa nắng.
 • Được làm bằng Inox.
 •  Bộ phụ kiện cảm biến lưu lượng dòng chảy, dùng kiểm soát tưới nước
094 678 7189