Tin tức

6 kỹ thuật trong nông nghiệp tiêu biểu tại Israel
Tưới nhỏ giọt vùng khô hạn - Công nghệ tưới từ Israel
Đây là nơi tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp; chủ yếu là các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản và chế biến nông sản, SX chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
094 678 7189