SENSOR - BỘ CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG

Sensor bộ cảm biến lưu lượng tưới (Flow Sensors) của Smartlink đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lưu lượng tưới của thiết bị.

 

SENSORS - BỘ CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG TƯỚI

 

sensor-bo-cam-bien-luu-luong-tuoi

 

Cảm biến lưu lượng tưới của sensor gồm:

SLFSI-T

(PVC Tee - Lưu lượng dòng chảy)

SLFSI-T10 - 1"

SLFSI - T15 - 1.5"

SLFSI-T20 - 2"

 

sensor-bo-cam-bien-luu-luong-tuoi_6

 

Loại SLFSI - S

Saddle Tee - Flow Sensor

SLFSI - S30 - 3"

SLFSI - S40 - 4"

 

sensor-bo-cam-bien-luu-luong-tuoi_5

sensor-bo-cam-bien-luu-luong-tuoi_4

van-hanh-tuoi-tong-quan_1

 

Cơ chế vận hành và lắp đặt, thay thế sensor - cảm biến lưu lượng tưới của cảnh quan

 

bo-nhan-tin-hieu-sensor_3

 

bo-nhan-tin-hieu-sensor

 

bo-nhan-tin-hieu-sensor_2


094 678 7189